Our site uses cookies to ensure you quality of service. By continuing browsing you agree with "Incomsystems" cookie policy. Learn more

(Lithuanian) Saulės elektrinių įrengimas !
(Lithuanian) Dyzelgeneratorių projektavimas, įrengimas ir techninis aptarnavimas
MŪSŲ TIKSLAS – JŪSŲ ĮMONĖS SĖKMĖ!

PROFESIONALIOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOS IR ĮRANGA JUMS.

About me

1

Įmonė vienija aukščiausios kompetencijos profesionalus, įgijusius ilgametę patirtį sudėtinguose IRT projektuose ir turinčius Lietuvoje bei pasaulyje pripažįstamus kvalifikacijos sertifikatus.

2

Įmonė yra įgijusi kvalifikacijos sertifikatą, suteikiantį teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimo srityje.

3

Įmonė yra įgaliota atstovauti net 5 tarptautinius telekomunikacinės įrangos gamintojus Lietuvoje: Tektronix (JAV), EXFO (Kanada), Nestor Cables Oy (Suomija), Sumitomo Corporation (Japonija) ir P.W. „R&S Raczka“ (Lenkija).

4

Įmonė įdiegti tarptautiniai standartai: kokybės vadybos standartas ISO 9001:2008, darbų saugos ir sveikatos vadybos standartas OHSAS 18001:2007 ir aplinkosaugos vadybos standartas ISO 14001:2004. 

5

Pagrindinės įmonės veiklos sritys: IRT projektų valdymas, administravimas ir techninė priežiūra, investicinių projektų rengimas, telekomunikacinių tinklų statyba ir eksploatacija bei telekomunikacinės įrangos pardavimas.

6

Įmonė yra įgaliota atstovauti net 5 tarptautinius telekomunikacinės įrangos gamintojus Lietuvoje: Tektronix (JAV), EXFO (Kanada), Nestor Cables Oy (Suomija), Sumitomo Corporation (Japonija) ir P.W. „R&S Raczka“ (Lenkija).

Services

01
Projektų valdymas ir administravimas

Projekto biudžeto, įgyvendinimo grafiko, resursų ir rezultatų kontrolė bei kokybės užtikrinimas, rizikų valdymas, ataskaitų rengimas, viešųjų pirkimų valdymas, projekto viešinimo veiklų organizavimas, partnerių koordinavimas, teisės aktų projektų rengimas ir kitos paslaugos.

02
Galimybių studijų ir investicijų projektų rengimas

Projekto identifikavimas, suformulavimas bei techninis, finansinis, ekonominis, socialinis ir institucinis projekto pagrindimas, vartotojų poreikių nustatymas ir apklausų organizavimas, finansavimo šaltinių paieška, paraiškų rengimas ES struktūrinių ir kitų tarptautinių fondų finansinei paramai gauti ir kt.

03
IRT projektų techninė priežiūra

Elektroninių ryšių projektavimo bei statybos darbų techninė priežiūra pagal FIDIC reikalavimus. Taip pat informacinių sistemų kūrimo ir diegimo techninė priežiūra, informacinių sistemų steigimo bei įteisinimo veiklų organizavimas, įskaitant informacinių sistemų nuostatų ir specifikacijų rengimą, diegėjo parengtos dokumentacijos analizė, techninės įrangos vertinimas, informacinės sistemos funkcionalumo testavimas, ergonomiškumo įvertinimas, pažeidžiamumo testavimas ir kiti darbai.

04
Telekomunikacinių tinklų statyba

Trasų parinkimas, topografinės nuotraukos parengimas, techninio projekto parengimas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka ir reikalingų leidimų bei suderinamų gavimas, šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimas (statyba) grunte ir ryšių kabelių kanalų sistemoje, vidaus optinių tinklų statyba, instaliavimas, testavimas, galinės įrangos pajungimas, derinimas ir konfigūravimas bei garantinis aptarnavimas.

05
Telekomunikacinių tinklų eksploatacija

Tinklo sutrikimų priežasčių nustatymas ir gedimų šalinimas septynias dienas per savaitę, 24 valandas per parą, vartotojų pajungimas prie tinklo, pasyvinės ir aktyvinės tinklo dalies modifikavimas, elektros tiekimo užtikrinimas, pajungiant papildomą UPS arba generatorių, trasų žymėjimas, šviesolaidinių kabelinių linijų skaidulų matavimai, išorinių komponentų ir galinių įrenginių atstatymas, įrangos montavimas ir derinimas, kabelių sujungimas ir/ar perjungimas, tinklo prieigos mazgų įrengimas, periodinė tinklo profilaktika, techninė ekspertizė, įrangos remonto darbai bei kiti darbai.

06
Telekomunikacinės įrangos ir matavimo prietaisų pardavimas

Oscilloskopai, spektro analizatoriai, signalų generatoriai, Keithley preciziniai šaltiniai/matuokliai ir skaitmeniniai multimetrai. (Nuoroda) Optiniai reflektometrai, šviesos šaltiniai,  galios matuokliai, optinio spektro analizatoriai, dispersijos analizatoriai ir Ethernet testeriai. (Nuoroda) Šviesolaidžių suvirinimo aparatai ir skaidulos nuskėlėjai. (Nuoroda) Šviesolaidiniai ir variniai kabeliai. (Nuoroda) Telekomunikacinė paskirstymo įranga, TSK stulpeliai ir optiniai blokai „Agmar“. (Nuoroda)

Projects

(Lithuanian) Elektros ūkio priežiūra AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui

Sorry, this entry is only available in Lithuanian.

(Lithuanian) Elektros generatoriai

Sorry, this entry is only available in Lithuanian.

(Lithuanian) „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra: infrastruktūros ryšio bokštams įrengimas (III regionas)“

Sorry, this entry is only available in Lithuanian.

(Lithuanian) Mokslinės ir technologinės įrangos pardavimas

Sorry, this entry is only available in Lithuanian.

Copy of Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros ir paslaugų naudojimo skatinimo modelio parengimas

Projekto metu parengtas Lietuvos Respublikos 2014-2020 m. plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros ir paslaugų naudojimo skatinimo modelis, t. y. nustatytos RAIN tinklo ir valstybei priklausančios infrastruktūros ateities plėtros alternatyvos.

Copy of Projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra (RAIN-2)” techninė pagalba

Projekto metu buvo teikiamos RAIN-2 tinklo projektavimo, statybos (įrengimo) darbų techninės pagalbos paslaugos pagal FIDIC reikalavimus. Taip pat ir įrangos diegimo valdymas, konsultacijos ir pagalbos teikimas.

Copy of Transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną, eilių valdymo informacinės sistemos techninė priežiūra

Projekto metu buvo teikiamos informacinės sistemos kūrimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugos, įskaitant elektroninių ryšių statybos darbų techninę priežiūrą, taip pat teisinė pagalba informacinės sistemos steigimo, įteisinimo ir apmokėjimo klausimais.

(Lithuanian) Mokslinės ir technologinės įrangos pardavimas

Sorry, this entry is only available in Lithuanian.

Copy of Vilniaus televizijos bokšte teikiamų papildomų paslaugų kokybės gerinimo ir plėtros koncepcija

Projekto metu buvo nustatytos šiuo metu Vilniaus TV bokšte teikiamų papildomų paslaugų kokybės gerinimo ir vystymo priemonės, išanalizuota ir pasiūlyta optimaliausia turto valdymo ir paslaugų teikimo organizavimo forma, parengti TV bokšto patalpų modernizavimo, pritaikant jas papildomų paslaugų teikimui, architektūriniai ir interjero sprendiniai (architektūrinė koncepcija).

Copy of Investicijų projekto „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse“ (PRIP-2)“ parengimas

Projekto metu buvo parengtas investicijų projektas, atlikta virš 2000 respondentų telefoninė apklausa, parinktos preliminarios šviesolaidinių kabelinių linijų trasos ir suformuoti GIS pagrindu veikiantys žemėlapiai.

Copy of RAIN-1 projekto metu sukurto RAIN tinklo eksploatavimo paslaugos

Projekto metu buvo teikiamos RAIN tinklo eksploatavimo ir plėtros paslaugos Lietuvos mastu (eksploatuojama šviesolaidinė infrastruktūra apie 5000 km) ir atliekami šie konkretūs darbai: projektavimas, šviesolaidžio kabelių linijų įrengimas (statyba) ryšių kanalizacijoje ir grunte, aktyvinės įrangos tiekimas ir diegimas, gedimų šalinimas, galinių vartotojų pajungimas ir kt.

(Lithuanian) Mokslinės ir technologinės įrangos pardavimas

Sorry, this entry is only available in Lithuanian.

RAIN tinklo eksploatavimas ir operatyvinė priežiūra

Projekto metu buvo teikiamos RAIN tinklo eksploatavimo paslaugos Lietuvos mastu (eksploatuojama šviesolaidinė infrastruktūra apie 10 000 km) ir atliekami šie konkretūs darbai: tinklo sutrikimų nustatymas ir gedimų šalinimas, aktyvinės ir pasyvinės įrangos modifikavimas, trasų žymėjimas, galinių vartotojų pajungimas, elektros tiekimo užtikrinimas, šviesolaidinių kabelinių linijų skaidulų matavimai, išorinių komponentų ir galinių įrenginių atstatymas, projektavimas, šviesolaidžio kabelių linijų įrengimas (statyba) ryšių kanalizacijoje ir grunte ir kt.

Tinklo prieigos mazgų įrengimas

Projekto metu Lietuvos savivaldybėse ir seniūnijose pristatytos ir sumontuotos komutacinės spintos, ODF panelės, šviesolaidinio signalo keitikliai, nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS), pritaikyta 410 patalpų įrangai sumontuoti, įrengtos nuotolinės stebėsenos sistemos (MON, MON-1, MON-2), paruošta ir pateikta dokumentacija.

Mumis pasitiki

  • Gamintojai
  • Klientai
  • Partneriai

Kontaktai

Susisiekime!

Mindaugo g. 23A, LT-03231 Vilnius

Tel.: +370 626 35068
Faks.: -
El.p.: info@incomsystems.lt