Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su "Incomsystems" slapukų politika. Daugiau informacijos

Saulės elektrinių įrengimas !
Dyzelgeneratorių projektavimas, įrengimas ir techninis aptarnavimas
MŪSŲ TIKSLAS – JŪSŲ ĮMONĖS SĖKMĖ!

PROFESIONALIOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOS IR ĮRANGA JUMS.

Apie mus

1

Įmonė įkurta 1994 m. ir šiuo metu sėkmingai veikia jau daugiau kaip 25 metus.

2

Įmonė yra įgijusi kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu, bei kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę eksploatuoti energetikos įrenginius.

3

Įmonė vienija aukščiausios kompetencijos profesionalus, įgijusius ilgametę patirtį sudėtinguose IRT projektuose ir turinčius Lietuvoje bei pasaulyje pripažįstamus kvalifikacijos sertifikatus.

 

4

Įmonė įdiegti tarptautiniai standartai: kokybės vadybos standartas ISO 9001:2015, darbų saugos ir sveikatos vadybos standartas OHSAS 18001:2008 ir aplinkosaugos vadybos standartas ISO 14001:2015

5

Pagrindinės įmonės veiklos sritys:

  • IRT projektų valdymas, administravimas ir techninė priežiūra;
  • Dyzelgeneratorių projektavimas, statyba ir techninė priežiūra,
  • Atsinaujinančios energetikos projektų įgyvendinimas;
  • Telekomunikacinių tinklų statyba ir eksploatacija, įrangos pardavimas;
  • Investicinių projektų rengimas;
6

Įmonė yra įgaliota atstovauti tarptautinius telekomunikacinės įrangos gamintojus Lietuvoje: Tektronix (JAV), EXFO (Kanada), Nestor Cables Oy (Suomija), Sumitomo Corporation (Japonija), P.W. „R&S Raczka“ (Lenkija), Visa S.p.A. (Italija).

Paslaugos

01
Elektros tinklų įrengimas, remontas ir eksploatacija

Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai. Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos remonto ir eksploatavimo darbai. Elektros variklių ir generatorių nuo 30 kW galios iki 1 MW galios remonto ir eksploatavimo darbai.

02
Galimybių studijų ir investicijų projektų rengimas

Projekto identifikavimas, suformulavimas bei techninis, finansinis, ekonominis, socialinis ir institucinis projekto pagrindimas, vartotojų poreikių nustatymas ir apklausų organizavimas, finansavimo šaltinių paieška, paraiškų rengimas ES struktūrinių ir kitų tarptautinių fondų finansinei paramai gauti ir kt.

03
IRT projektų techninė priežiūra

Elektroninių ryšių projektavimo bei statybos darbų techninė priežiūra pagal FIDIC reikalavimus. Taip pat informacinių sistemų kūrimo ir diegimo techninė priežiūra, informacinių sistemų steigimo bei įteisinimo veiklų organizavimas, įskaitant informacinių sistemų nuostatų ir specifikacijų rengimą, diegėjo parengtos dokumentacijos analizė, techninės įrangos vertinimas, informacinės sistemos funkcionalumo testavimas, ergonomiškumo įvertinimas, pažeidžiamumo testavimas ir kiti darbai.

04
Telekomunikacinių tinklų statyba ir eksploatacija

Trasų parinkimas, topografinės nuotraukos parengimas, techninio projekto parengimas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka, šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimas (statyba), vidaus optinių tinklų statyba, instaliavimas, testavimas, galinės įrangos pajungimas, derinimas ir konfigūravimas bei garantinis aptarnavimas. Tinklo sutrikimų priežasčių nustatymas ir gedimų šalinimas septynias dienas per savaitę, 24 valandas per parą, elektros tiekimo užtikrinimas, pajungiant papildomą UPS arba generatorių, šviesolaidinių kabelinių linijų skaidulų matavimai,  įrangos montavimas ir derinimas, kabelių sujungimas ir/ar perjungimas, tinklo prieigos mazgų įrengimas, periodinė tinklo profilaktika, techninė ekspertizė, įrangos remonto darbai bei kiti darbai.

05
Saulės elektrinių įrengimas ir priežiūra

Saulės elektrinių projektavimas, įrengimas ir priežiūra. Dokumentų tvarkymas Valstybės paramai gauti pagal atsinaujinančios energijos rėmimo programas. Konsultacija visais klausimais susijusiais su saulės elektrinėmis.

06
Telekomunikacinės įrangos ir matavimo prietaisų pardavimas

Oscilloskopai, spektro analizatoriai, signalų generatoriai, Keithley preciziniai šaltiniai/matuokliai ir skaitmeniniai multimetrai. (www.tek.com) Optiniai reflektometrai, šviesos šaltiniai,  galios matuokliai, optinio spektro analizatoriai, dispersijos analizatoriai ir Ethernet testeriai. (www.exfo.com) Šviesolaidžių suvirinimo aparatai ir skaidulos nuskėlėjai. (www.sumielectric.com) Šviesolaidiniai ir variniai kabeliai. (www.nestorcables.com) Telekomunikacinė paskirstymo įranga, TSK stulpeliai ir optiniai blokai „Agmar“. (www.ris.com.pl) Dizeliniai elektros generatoriai (http://www.visa.it/en)

 

 

Projektai

Elektros ūkio priežiūra AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui

UAB „InComSystems“ nuo 2018 – ųjų metų sėkmingai teikia abonementines ir papildomas elektros ūkio priežiūros paslaugas AB Lietuvos radijo ir televizijos centro objektams visoje Lietuvoje.

Elektros generatoriai

Projekto tikslas – įrengti trūkstamą infrastruktūrą, užtikrinančią pakankamus techninius resursus Užsakovui teikti kokybiškas plačiajuosčio ryšio paslaugas visoje Lietuvos Respublikoje. Projekto apimtys – 30 savivaldybėse suprojektuoti, pristatyti ir įrengti elektros generatorius.

„Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra: infrastruktūros ryšio bokštams įrengimas (III regionas)“

Projekto tikslas – sudaryti prielaidas visiems Lietuvos gyventojams naudotis didesnės kaip 30 Mb/s spartos interneto ryšiu (naujos kartos interneto prieiga) teritorijose, kuriose šiuo metu tokios galimybės nėra ir kuriose privataus kapitalo įmonės tokios galimybės nenumato sukurti per artimiausius 3 metus dėl milžiniškų investicijų poreikio ir mažo pelningumo. Įgyvendinant šį projektą UAB „InComSystems“ planuoja suprojektuoti ir gauti leidimus statyti 60 ryšio bokštų.

Mokslinės ir technologinės įrangos pardavimas

Mokslinės ir technologinės įrangos, reikalingos Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro sukūrimui (projekto kodas VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-006), pardavimas valstybiniam mokslinių tyrimų institutui Fizinių ir technologijos mokslų centrui.

Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros ir paslaugų naudojimo skatinimo modelio parengimas

Projekto metu parengtas Lietuvos Respublikos 2014-2020 m. plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros ir paslaugų naudojimo skatinimo modelis, t. y. nustatytos RAIN tinklo ir valstybei priklausančios infrastruktūros ateities plėtros alternatyvos.

Projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra (RAIN-2)” techninė pagalba

Projekto metu buvo teikiamos RAIN-2 tinklo projektavimo, statybos (įrengimo) darbų techninės pagalbos paslaugos pagal FIDIC reikalavimus. Taip pat ir įrangos diegimo valdymas, konsultacijos ir pagalbos teikimas.

Transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną, eilių valdymo informacinės sistemos techninė priežiūra

Projekto metu buvo teikiamos informacinės sistemos kūrimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugos, įskaitant elektroninių ryšių statybos darbų techninę priežiūrą, taip pat teisinė pagalba informacinės sistemos steigimo, įteisinimo ir apmokėjimo klausimais.

Mokslinės ir technologinės įrangos pardavimas

Mokslinės ir technologinės įrangos, reikalingos Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro sukūrimui (projekto kodas VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-006), pardavimas Vilniaus Gedimino technikos universitetui.

Vilniaus televizijos bokšte teikiamų papildomų paslaugų kokybės gerinimo ir plėtros koncepcija

Projekto metu buvo nustatytos šiuo metu Vilniaus TV bokšte teikiamų papildomų paslaugų kokybės gerinimo ir vystymo priemonės, išanalizuota ir pasiūlyta optimaliausia turto valdymo ir paslaugų teikimo organizavimo forma, parengti TV bokšto patalpų modernizavimo, pritaikant jas papildomų paslaugų teikimui, architektūriniai ir interjero sprendiniai (architektūrinė koncepcija).

Investicijų projekto „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse“ (PRIP-2)“ parengimas

Projekto metu buvo parengtas investicijų projektas, atlikta virš 2000 respondentų telefoninė apklausa, parinktos preliminarios šviesolaidinių kabelinių linijų trasos ir suformuoti GIS pagrindu veikiantys žemėlapiai.

RAIN-1 projekto metu sukurto RAIN tinklo eksploatavimo paslaugos

Projekto metu buvo teikiamos RAIN tinklo eksploatavimo ir plėtros paslaugos Lietuvos mastu (eksploatuojama šviesolaidinė infrastruktūra apie 5000 km) ir atliekami šie konkretūs darbai: projektavimas, šviesolaidžio kabelių linijų įrengimas (statyba) ryšių kanalizacijoje ir grunte, aktyvinės įrangos tiekimas ir diegimas, gedimų šalinimas, galinių vartotojų pajungimas ir kt.

Mokslinės ir technologinės įrangos pardavimas

Mokslinės ir technologinės įrangos, reikalingos projektui „Optoelektroninių komponentų tyrimų ir technologijų adaptavimo ir inkubavimo centro (OC) infrastruktūros sukūrimas“ (projekto kodas S-VP2-1.4-ŪM-04-V-02-001) įgyvendinti, pardavimas VšĮ „Fizikos instituto mokslo it technologijų parkas“.

RAIN tinklo eksploatavimas ir operatyvinė priežiūra

Projekto metu buvo teikiamos RAIN tinklo eksploatavimo paslaugos Lietuvos mastu (eksploatuojama šviesolaidinė infrastruktūra apie 10 000 km) ir atliekami šie konkretūs darbai: tinklo sutrikimų nustatymas ir gedimų šalinimas, aktyvinės ir pasyvinės įrangos modifikavimas, trasų žymėjimas, galinių vartotojų pajungimas, elektros tiekimo užtikrinimas, šviesolaidinių kabelinių linijų skaidulų matavimai, išorinių komponentų ir galinių įrenginių atstatymas, projektavimas, šviesolaidžio kabelių linijų įrengimas (statyba) ryšių kanalizacijoje ir grunte ir kt.

Tinklo prieigos mazgų įrengimas

Projekto metu Lietuvos savivaldybėse ir seniūnijose pristatytos ir sumontuotos komutacinės spintos, ODF panelės, šviesolaidinio signalo keitikliai, nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS), pritaikyta 410 patalpų įrangai sumontuoti, įrengtos nuotolinės stebėsenos sistemos (MON, MON-1, MON-2), paruošta ir pateikta dokumentacija.

Mumis pasitiki

  • Gamintojai
  • Klientai
  • Partneriai

Kontaktai

Susisiekime!

Mindaugo g. 23A, LT-03231 Vilnius

Tel.: +370 626 35068
Faks.: -
El.p.: info@incomsystems.lt