Elektra

1. Dyzeliniai elektros generatoriai
Įrengta trūkstama infrastruktūra, užtikrinanti pakankamus techninius resursus teikti kokybiškas plačiajuosčio ryšio paslaugas visoje Lietuvos Respublikoje. Projekto rezultatas – 30 savivaldybių buvo suprojektuoti, pristatyti ir įrengti elektros generatoriai.


2. Elektros tinklų įrengimas, remontas ir eksploatacija
Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai. Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos remonto ir eksploatavimo darbai. Elektros variklių ir generatorių nuo 30 kW galios iki 1 MW galios remonto ir eksploatavimo darbai.


3. Vilniaus televizijos bokšte teikiamų papildomų paslaugų kokybės gerinimo ir plėtros koncepcija
Projekto metu buvo nustatytos šiuo metu Vilniaus TV bokšte teikiamų papildomų paslaugų kokybės gerinimo ir vystymo priemonės, išanalizuota ir pasiūlyta optimaliausia turto valdymo ir paslaugų teikimo organizavimo forma, parengti TV bokšto patalpų modernizavimo, pritaikant jas papildomų paslaugų teikimui, architektūriniai ir interjero sprendiniai (architektūrinė koncepcija).

Atlikti darbai