Telekomunikacijos

1. Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra: infrastruktūros ryšio bokštams įrengimas (III regionas).
Projekto tikslas – sudaryti prielaidas visiems Lietuvos gyventojams naudotis didesnės kaip 30 Mb/s spartos interneto ryšiu (naujos kartos interneto prieiga) teritorijose, kuriose šiuo metu tokios galimybės nėra ir kuriose privataus kapitalo įmonės tokios galimybės nenumato sukurti per artimiausius 3 metus dėl milžiniškų investicijų poreikio ir mažo pelningumo. Įgyvendinant šį projektą UAB „InComSystems“ suprojektavo ir gauti leidimus statyti 50 mobiliojo ryšio bokštų Lietuvos Respublikoje.


2. Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros ir paslaugų naudojimo skatinimo modelio parengimas.
Projekto metu parengtas Lietuvos Respublikos 2014-2020 m. plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros ir paslaugų naudojimo skatinimo modelis, t. y. nustatytos RAIN tinklo ir valstybei priklausančios infrastruktūros ateities plėtros alternatyvos.


3. Projekto kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra (RAIN-2)” techninė pagalba.
Projekto metu buvo teikiamos RAIN-2 tinklo projektavimo, statybos (įrengimo) darbų techninės pagalbos paslaugos pagal FIDIC reikalavimus. Taip pat ir įrangos diegimo valdymas, konsultacijos ir pagalbos teikimas.
(paryškintasis tekstas yra projektų pavadinimai).


4. Transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną, eilių valdymo informacinės sistemos techninė priežiūra.
Projekto metu buvo teikiamos informacinės sistemos kūrimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugos, įskaitant elektroninių ryšių statybos darbų techninę priežiūrą, taip pat teisinė pagalba informacinės sistemos steigimo, įteisinimo ir apmokėjimo klausimais.

Atlikti darbai